Záruka a zákaznický servis

Topení z přírodního kamene Eurotopin prochází před dodáním zákazníkovi kompletní kontrolou jakosti a funkčnosti výrobku. Pokud by i přesto nastaly problémy s funkčností výrobku, obraťte se kdykoliv na naše informační centrum, které je uvedeno na této straně.

Záruka

Bez záručního listu nebude uznána záruka.

Záruční doba

Na funkci topných elementů se vztahuje záruční doba 7 let + 7 let bezplatný servis.

Počátek záruky

Záruka začíná předáním výrobku zákazníkovi.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu vyřízení reklamace.

Při předání výrobku žádejte od svého prodejce řádně vyplněný a podepsaný záruční list s prodejním dokladem.

Výrobek smí montovat jen osoba řádně poučená a proškolená.

Ve stručnosti to nejdůležitější:

Důležité: Tepelné záření prostupuje stejnoměrně.

Malá elektrická spotřeba se zakládá na stejnoměrném rozložení tepla. Nastavte tedy prostorové termostaty tak, jak vám to vyhovuje, a nechte je i přes noc na stejných hodnotách. Tím docílíte optimální spotřeby. Kvalita, žádná údržba. Jednoduchá montáž a instalace.

Obsluha

Poté, co nastavíte termostaty na Vámi požadovanou teplotu, se o ně nemusíte více starat. Podle vámi nastavené teploty dále topí systém sám.

Varování

Neumisťujte v blízkosti topení: benzin, ředidla, barvy a ostatní, snadno hořlavé látky. Věci k sušení nikdy nepokládejte přímo na topení z důvodu NEBEZPEČÍ POŽÁRU.

Aby se zabránilo přehřátí, nezakrývejte topidlo.

Čištění a údržba

K čištění a údržbě postačí pouze vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky, jako je píseček, saponáty a jiné. Topení z přírodního kamene je bez údržby.

Předávání topidla

Vysvětlete obsluhu, údržbu a předejte své zkušenosti, které pomohou k bezproblémovému provozu.

Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být tento přívod dodán výrobcem, popř. autorizovaným servisem, aby se zabránilo případným škodám.

V případě neodborné montáže pozbývá záruka platnosti.

Pokud se rozhodnete nám poslat výrobek do záruční opravy, nezapomeňte přiložit i záruční list.

Kamenná deska je přírodní produkt, a proto barevné odchylky nebo kresby prodejních vzorků nejsou důvodem k reklamaci.

Reklamace se vztahuje jen na výrobky, které mají naše označení.

Škody způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí nelze reklamovat.

Při převzetí zboží zkontrolujte jeho celistvost a neporušenost. V případě poškození okamžitě kontaktujte naši firmu.

Při zjištění poškození, které nastalo při dopravě, nás neprodleně kontaktujte.

Při záruční opravě je odmontování, odvezení a opětovné uvedení do provozu bezplatné. Pokud se rozhodnete poslat nám výrobek do záruční opravy, bude vám náklad na dopravu proplacen.

Ke stažení

Návod k montáži a použití a záruční list [›] [navod_zarucni_list.pdf | Adobe PDF | 740kB]