Částečně akumulační topení z přírodního kamene EUROTOPIN – výhodná alternativa vytápění

Topení na bázi dlouhovlnného tepelného záření je známo už z dob Římanů – kámen, hlína a později kachlová kamna přinášely a přinášejí blahodárné teplo.

Teplovlnné topení není vynálezem dnešní doby, je to jen NÁVRAT K PŘÍRODĚ.
 

Topení na bázi tepelných vln je stejně staré, jako člověkem používaný oheň, kámen, hlína a později kachlová kamna, vydávající i v dnešní době tolik potřebné teplo.

První centrální topení bylo prý tzv. hypokaustální topení Římanů. Toto topení pracovalo na bázi teplovlnného topení s ohledem na přírodní způsob života a na zdravé bydlení. Dnes přicházejí dlouho zapomenuté metody vytápění opět do našich domů a bytů. Předností topení z přírodního kamene je dosažení zdravého, blahodárného a energii šetřícího tepla.

Je dokázáno, že pocit tepla máme v případě, že součet teplot vzduchu a okolního zdiva je 39°C.

 

Když vstoupíme do prostoru, kde jsou stěny teplejší než vzduch, máme pocit tepla i při nižších teplotách vzduchu.

   

Když vstoupíme do prostoru, kde je ohřátý jen vzduch a stěny jsou chladné, máme pocit chladu, proto se musí topit na vyšší teplotu.

Funkce

Topení z přírodního kamene EUROTOPIN zahřívá pevná tělesa v místnosti až na vzdálenost 8,5 m.

Povrchová teplota stěn je vyšší než prostorová teplota vzduchu. Rosný bod se posouvá směrem ven a proto nedochází ke kondenzaci vody na zdi.

Suché zdivo
Zdravé bydlení
ŽÁDNÁ PLÍSEŇ
 

Díky teplotě stěn je zdivo vysušováno, vzduch je čistý, necirkuluje a nezvedá prach. Teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem je max. 3°C. Kámen funguje také jako houba, kdy při zahřívání předává vlhkost do prostoru a opačně. Tímto se udržuje konstantní vlhkost v místnosti 52-58%.

Rosný bod je místo, kde se vlhkost obsažená ve vzduchu sráží na kapky vody.