• Roční náklady na topení až o 40% nižší než při topení přímotopy
  • Roční náklady na topení až o 30% nižší než při topení plynem
  • V porovnání s ostatními topnými systémy: nulové náklady na údržbu
  • Není nutná nová elektroinstalace
  • Teplota v každé místnosti je regulovatelná
  • Záruka 14 let
  • Žádná kotelna, uhelna
  • Žádné zamrzlé topení
  • Částečná akumulace

Topení z přírodního kamene svou částečnou akumulací snadno překlene i vypnutí NT, tzn., že nedojde k poklesu teploty v místnosti.

Ve srovnání s obvyklým topením je topení z přírodního kamene výhodnější nejen ve spotřebě elektrické energie, ale hlavně v nákladech na údržbu, které Vám při tomto způsobu vytápění odpadají.

U běžných topných systémů navíc dochází k velkým tepelným ztrátám při přenosu energie (např. kotelny, komíny, dlouhé rozvody , konvektory, větrací šachty aj).