Projekt: Komplexní inovace otopného systému eurotop in

Naše společnost eurotop im s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt Komplexní inovace otopného systému eurotop in, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012611

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Komplexní inovace otopného systému eurotop in, jehož rozpočet byl 240.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 180.000,- Kč.

Obsahem projektu " Komplexní inovace otopného systému eurotop in " je provést inovaci kamenných (žula, mramor) tepelných těles za účelem zvýšení jejich efektivity výhřevu a tím zvýšení jejich uplatitelnosti a konkurenceschopnosti na trhu. Díky inovaci bude naše společnost eurotop in s.r.o. schopna vyrábět a nabízet ojedinělý produkt s vyšší mírou efektivity ohřevu bez zvýšení pořizovací ceny produktu. Také zároveň díky inovaci bude produkt splňovat přísná ekonomická a environmentální kritéria, která budou konkurenceschopná s konvenčními způsoby vytápění.

Naše společnost eurotop in s r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Dokumentace (.pdf): Komplexní inovace otopného systému eurotop in
Dokumentace (Word): Komplexní inovace otopného systému eurotop in

Projekt: Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene

Naše společnost eurotop im s.r.o. realizuje v roce 2018 projekt Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013067

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene, jehož rozpočet byl 155.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 116.250,- Kč.

Obsahem projektu " Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene" je provést inovaci kamenných (žula, mramor) tepelných těles za účelem zefektivnění jejich běžného provozu a ke zlepšení tepelné pohody lidí uvnitř vytápěných prostor těmito topnými kamennými deskami. Proto je předmětem tohoto projektu navržení systému regulace (program-algoritmus) topného systému tak, aby umožnil jeho požadované ekvitermní řízení zohledňující i akumulační schopnosti topných panelů.

Naše společnost eurotop in s r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

Dokumentace (.pdf): Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene
Dokumentace (Word): Vývoj systému efektivní regulace topných panelů z přírodního kamene